Produkt:

Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång

Skolcoachboken

Vad behöver vi egentligen utveckla för att vår skola ska bli den bästa? I Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång får du som arbetar som lärare och ledare veta hur du kan gå från snack till verkstad och på allvar förändra alltifrån din inställning till din skolas kultur. Du får verktyg att hantera och utveckla ditt ledarskap och lärarskap, din dokumentation och kommunikation och inte minst hur du leder in dig själv på den väg du helst vill gå. 

När vi väljer att fokusera på våra egna och vår verksamhets styrkor snarare än svagheter så kommer vi framåt. Genom reflektion, diskussion och konkreta tips kan vi tillsammans hjälpas åt att formulera våra drömmar och omsätta dem till tydliga mål. Du lever så länge du lär, så låt oss hitta tillbaka till lusten och nyfikenheten i att ständigt lära oss nytt. När vi tar ansvar för vår egen utveckling kommer vi också att nå gemensam framgång inom skolan. 

Skolcoachboken: Egen utveckling – gemensam framgång finns att köpas på:

Adlibris

Bokus

Tjänster:

Christer Olsson och Linda Blomdahl

Både jag och Christer Olsson erbjuder såväl individuellt som gemensamt inspiration och utbildning genom föreläsningar, handledning och reflektionssamtal inom era pedagogiska verksamheter.

Kostnadsfritt samtal/digitalt möte

Eftersom behoven skiljer sig mycket åt från skola till skola rekommenderar jag att du kontaktar mig för att boka in ett kostnadsfritt möte där vi samtalar kring vad just din skola behöver.

Ett uppdrag på en skola sträcker sig oftast över en kortare eller längre tid, beroende på verksamhetens behov. Det kan vara alltifrån en inspirationsföreläsning till handledning inom ett fokusområde på skolan. I uppdraget kan planerings- och uppföljningsmöten ingå och uppdraget börjar alltid med att vi utgår från nuläget på skolan och vad uppdragsgivaren önskar uppnå genom uppdraget. Efter samtalet formuleras en offert där beställaren bland annat får bekräfta att uppdraget stämmer utifrån det vi kommit överens om.

Uppdrag inom skolutveckling

Jag åtar mig även uppdrag inom skolutveckling där syftet är att höja kvaliteten på undervisningen, utveckla rektorns eller den pedagogiska personalens ledarskap med målet att höja elevernas kunskapsresultat på den specifika skolenheten eller hos aktuell huvudman. Alla skolor har sina individuella utmaningar i form av exempelvis stark (men inte önskad) kultur, avsaknad av samsyn på läraruppdraget, spretigt kollegium, låga kunskapsresultat hos eleverna, svag motivation och drivkraft hos lärarna eller lärare/elever som inte vill styras av andra (autonoma grupper).

Allt detta går att påverka om individen själv vill. För att få någon att vilja förändra sitt beteende så krävs inspiration. Att förändra ett system eller arbetssätt leder inte till förändring hos individen och därför inte heller i verksamheten. Inom skolan behöver vi väcka vårt intresse för att se helheten och här kan jag bidra till ett vidare perspektiv och inspirera och engagera individen att vilja utvecklas. Egen utveckling – gemensam framgång.

Exempel på uppdrag inom skolutveckling

  • Genomförande av nulägesanalys på din skola eller kommun för att upptäcka styrkorna inom verksamheten alternativt upptäcka vad som skaver inom verksamheten.
  • Utformning av åtgärdsplaner för att exempelvis skapa en bättre arbetsmiljö, högre måluppfyllelse eller en trivsam och nytänkande kultur på skolan.
  • Rådgivande och stödjande inspirationssamtal och diskussioner för rektorer som exempelvis upplever det svårt att nå sina medarbetare, stöttning av pedagogisk personal i olika frågor (kollegialt lärande, operativt/relationellt ledarskap, dokumentation, elevhälsa, reflektionsarbete med mera).

Allmänna villkor

  • Obligatoriskt arbetsmaterial: Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång som kan beställas genom BokusAdlibris alternativt genom förfrågan direkt till mig om signering är önskad.
  • Rese- och logikostnader vid de tillfällen då detta är aktuellt.

Offertförfrågan eller övriga frågor skickas till linda@lindablomdahl.se (faktorer som kan påverka priset är antal deltagare, innehåll och tidsåtgång till evenemanget/uppdraget).

Vad tar deltagarna med sig från utbildningen?

”Hur mycket jag kan påverka min inställning till saker och hur jag måste öva på det.”

”Samsyn – tillsammans – handlingskraft.”

”Jag kommer att ta med mig många av dessa tankar till mitt privatliv. Mycket hög igenkänningsfaktor på mycket.”

”Lärare har ju i många tider och av många andra yrkeskategorier ansetts som gnälliga. Kanske att en positiv utveckling kan förändra. det hos oss och även i vad vi utstrålar!”

”Positivt tänkande gör arbetsplatsen!”

”Vikten av att jobba med sig själv och en ökad självinsikt. Utbildningen har gett oss ett gemensamt språk på arbetsplatsen.”

”Önskan att utvecklas tillsammans med mina kollegor både i det lilla och utökade arbetslaget.”

Information om Covid – 19

Under rådande omständigheter kan jag anpassa alla våra uppdrag efter de rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten. Jag kan alltså erbjuda digitala lösningar inom samtliga tjänster.